Zaproszenie do udziału w projekcie

starostaZaproszenie

Szanowni Państwo, Mieszkańcy powiatu polkowickiego 

Z wielką przyjemnością informuję, że podjęliśmy decyzję o wdrożeniu w powiecie polkowickim programu profilaktyki choroby nowotworowej płuc oraz programu promocji zdrowia w tym obszarze. W kwietniu 2014 r. dokonana została ocena potrzeb zdrowotnych naszych Mieszkańców. Określony został wówczas obszar problemowy, w zakresie którego wymagana jest interwencja, a także określona grupa docelowa, do której skierowane zostaną działania w ramach programu profilaktyki oraz promocji zdrowia.

Przeprowadzone analizy doprowadziły do wyboru choroby nowotworowej płuc, jako jednostki chorobowej o szczególnym znaczeniu – przyczyniającej się do ponadprzeciętnej ilości zgonów w powiecie polkowickim.

Długofalowym efektem działań w ramach planowanego programu będzie zmniejszenie wskaźnika umieralności na raka płuc oraz zmniejszenie ilości zachorowań na raka płuc. Rak płuc powoduje obecnie największą liczbę zgonów wśród chorób nowotworowych w naszym powiecie. Niestety, od kilku lat niezmiennie obserwuje się wzrastającą liczbę zachorowań – zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn.

W wyniku pozyskania przez nasz powiat środków finansowych w wysokości 3 007 157, 00 zł  w ramach Programu PL 13 „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu”  finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014 oraz z budżetu państwa, przeprowadzone zostaną działania profilaktyczne oraz informacyjno – edukacyjne skierowane

do młodzieży a także do osób powyżej 50 roku życia z udziałem wyłączonych już z zawodowego życia górników, którzy ukończyli 45 rok życia. Badaniami profilaktycznymi i działaniami informacyjno – edukacyjnymi obejmiemy około 20 tysięcy mieszkańców naszego powiatu.

Do partnerskiej współpracy zaprosiłem Burmistrza Polkowic Wiesława Wabika oraz Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A.

Już niebawem otrzymacie Państwo szczegółowe informacje na temat możliwości udziału w projekcie. Serdecznie zapraszam i proszę – chrońmy swoje życie i życie swoich bliskich przed rakiem płuc.

Starosta Polkowicki
Marek Tramś