Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A.
ul. Kard. B. Kominka 7, 59-101 POLKOWICE

  1. Mariola Kośmider – koordynator projektu, tel: 76 746 08 00, e-mail: pcuz@pcuz.pl 
  2. Anna Stępień – asystent koordynatora projektu ds. medycznych, tel. 76 746 08 04,
    e-mail: a.stepien@pcuz.eu 
  3. Beata Ferenc – koordynator – specjalista ds. marketingu – tel. 76 746 08 07,
    e-mail: b.ferenc@pcuz.eu

Starostwo Powiatowe w Polkowicach
ul. św. Sebastiana 1, 59-100 POLKOWICE

1. Teresa Jedynak – tel. 76 746 15 15, e-mail: teresa.jedynak@powiatpolkowicki.pl
2. Józefa Krystyna Spólnik – tel. 76 746 15 19, e-mail: krystyna.spolnik@powiatpolkowicki.pl