List Starosty

Utworzone w ramach programu Centrum Zdrowia Płuc będzie oferowało kompleksową opiekę osobom z grupy ryzyka począwszy od badania skryningowego, poprzez pogłębione badania diagnostyczne, aż do skierowania na leczenie przez lekarza specjalistę bez zbędnego czasu oczekiwania. W ramach Centrum będzie funkcjonować:

 1. Gabinet profilaktyki chorób płuc:
 • kwalifikacja do projektu osób z grupy ryzyka
 • organizacja badań w Przychodni w Polkowicach oraz realizacja mobilnych punktów medycznych (wizyty zespołów medycznych na wsiach oraz podczas wydarzeń specjalnych – imprez masowych)
 • edukacja zdrowotna
 • informacja o projekcie
 1. Gabinet lekarski:
 • świadczenia lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 • opieka lekarzy specjalistów w ramach diagnostyki pogłębionej: pulmonologa, onkologa, lekarza medycyny paliatywnej, radiologa oraz specjalisty torakochirurgii
 • badania podstawowe i specjalistyczne w pracowniach diagnostycznych (laboratorium analityczne, pracownia prób wysiłkowych, spirometria, pracownia RTG, pracownia tomografii komputerowej, pracownia bronchoskopii).
 • realizowane będą również mobilne punkty medyczne (wizyty zespołów medycznych na wsiach oraz podczas wydarzeń specjalnych lub imprez masowych).
 1. Gabinet edukacji zdrowotnej i wsparcia psychologicznego
 • edukacja i wsparcie psychologa oraz edukatora dla uczestników programu, w tym działania informacyjne, edukacyjne i psychologiczne w ramach profilaktyki i promocji zdrowia dla uczniów szkół powiatu polkowickiego począwszy od 12 roku życia.