Informacje oraz zapisy do udziału w programie:
Centrum Zdrowia Płuc
przy Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A.
ul. Kard. B. Kominka 7, 59-100 Polkowice
Czynny w gab. 128 pon. – piąt. 8.00-18.00
tel. 733 270 475
e-mail:zdrowepluca@pcuz.eu
www.zdrowepluca.pcuz.pl

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości