Merytoryczną opiekę nad projektem objął
prof. dr hab. n.med. Jerzy Kołodziej – specjalista torakochirurgii

GABINET PROFILAKTYKI RAKA PŁUC
gabinet nr 128

poniedziałek – piątek
8:00 – 18:00

Pielęgniarka koordynująca – mgr Izabela Staszewska
Pielęgniarka – Jadwiga Bury
Pielęgniarka – Ewa Synowiec

GABINET LEKARSKI
prowadzenie porad skryningowych
gabinet nr 129

Mariusz Piskórz
Andrzej Bełda
Grażyna Burzało
Piotr Marcinkowski
Alicja Kowalczyk
Ewa Szafraniec
Jolanta Węgierska – Januszkiewicz
Grażyna Kwiatkowska
Andrzej Warchoł
Dagmara Janczak – Sondej
Tomasz Głowacki
Urszula Pawecka
Karolina Serwińska

GABINET LEKARSKI
konsultacje lekarzy specjalistów
gabinet nr 129

Mariusz Piskórz – lekarz z uprawnieniami do pracy w medycynie paliatywnej
Andrzej Bełda – lekarz z uprawnieniami do pracy w medycynie paliatywnej
Paweł Kluska – specjalista z dziedziny onkologii klinicznej
Robert Szwed – specjalista w zakresie chirurgii onkologicznej
Małgorzata Paluch – specjalista w zakresie chorób płuc
Małgorzata Malicka – Kondoł – specjalista w zakresie chorób płuc
Karolina Serwińska – lekarz w trakcie specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej