Badania diagnostyczne wykonywane w Centrum Zdrowia Płuc

Etap I – Pierwsza porada lekarska skryningowa oraz wywiad pielęgniarski

 1. CEA – marker nowotworowy płuc
 2. RTG klatki piersiowej
 3. morfologia krwi obwodowej z rozmazem
 4. gazometria
 5. CRP-U
 6. mocz – badanie podstawowe
 7. spirometria
 8. pulsoksymetria
 9. 9. OB

Etap II – Konsultacje lekarskie specjalistyczne dla osób z nieprawidłowymi wynikami badań z etapu I

Etap III – Diagnostyka pogłębiona dla osób z zaleceniem lekarskim

 1. niskodawkowa tomografia komputerowa płuc
 2. konsultacje lekarskie ze wskazaniem dalszej diagnostyki

– poziom selenu we krwi
– marker nowotworowy CEA
– bronchoskopia
– RTG klatki piersiowej
– morfologia krwi obwodowej z rozmazem
– OB.
– gazometria
– CRP-U
– mocz – badanie podstawowe

Etap IV – Diagnoza lekarska

 1. konsultacje specjalistyczne lekarskie – kwalifikacja pacjentów do grup „leczenie”, „obserwacja” lub „zdrowy”
 2. porady terapeutyczne, psychologiczne dla osób z rozpoznanym nowotworem płuc, oskrzeli lub pacjentów z grupy „obserwacja” (zakłada się nieograniczoną liczbę porad, lecz nie mniej niż 10 spotkań terapeutycznych dla każdego pacjenta)

w tym etapie zakłada się wykonywanie badań diagnostycznych kontrolnych dla pacjentów z grupy „obserwacja”