Zaproszenie do udziału w projekcie

starostaZaproszenie

Szanowni Państwo, Mieszkańcy powiatu polkowickiego 

Z wielką przyjemnością informuję, że podjęliśmy decyzję o wdrożeniu w powiecie polkowickim programu profilaktyki choroby nowotworowej płuc oraz programu promocji zdrowia w tym obszarze. W kwietniu 2014 r. dokonana została ocena potrzeb zdrowotnych naszych Mieszkańców. Określony został wówczas obszar problemowy, w zakresie którego wymagana jest interwencja, a także określona grupa docelowa, do której skierowane zostaną działania w ramach programu profilaktyki oraz promocji zdrowia. Czytaj dalej